Naar inhoud

Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis is een dienst voor thuiszorg met als hoofddoel verpleegkundige zorgen toe te dienen. Zij staat open voor de ganse bevolking zonder onderscheid te maken in politieke en/of levensbeschouwelijke overtuiging.

De dienst wil verpleegkundige verzorging zo dicht mogelijk bij de patiënt en zijn individuele behoeften brengen.
Daarbij steeft de dienst naar een maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de patiënt en zijn omgeving.
Deskundigheidsontwikkeling en uitbouw van lokale samenwerking tussen de zorgverleners vormen de basis voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Een toekomstgericht beleid zorgt voor de verdere ontwikkeling van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Binnen de organisatie wordt veel aandacht geschonken aan de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de zorgbehoevende en zijn familie.

Toch kan thuiszorg zwaar doorwegen op het gezin en de familieleden van de patiënt.
Daarom biedt het Wit-Gele Kruis naast verpleegkundige zorg ook een aantal andere diensten aan om de draagkracht van de familie te ondersteunen.
Samen zorg dragen kan de inzet van de familie versterken en langdurige thuiszorg mogelijk maken. De verpleegkundigen kunnen je advies geven over de verschillende aanvullende diensten waar je beroep op kunt doen.

De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis worden voortdurend bijgeschoold op allerlei vlakken. Zij worden bijgestaan door referentieverpleegkundigen op vlak van diabetes, wondverzorging, hef- en tiltechnieken en palliatieve zorgen.

Deze dienst van A tot Z