Naar inhoud

Wapenschild

(Bron: Heemkundige Kring De VLierbes)

Na WO I werd aan de hogere overheid gevraagd om Beerse een wapenschild te geven. Beerse had immers (proportioneel gezien) het grootste aantal vrijwilligers geleverd om te gaan strijden aan de Ijzer.

De gemeenteraad stelde een wapenschild voor dat niet alleen de oorsprong van haar naam symboliseerde, maar ook haar trouw aan het vaderland. Het zou dus een sprekend wapenschild worden: twee naar elkaar gedraaide beren van goud met in het midden een zwaard.

Maar deze symbolische weergave van de oorsprong en de naam van Beerse was echter fout. Beerse heeft helemaal niets met beren te maken. De naam zou komen van ‘Berse’ of ‘Barse’. Dit betekent heidevlakte bedekt met stoppels. Soms verwijst men ook naar ‘baer’ wat bloot, open, zonder bedekking betekent. Beerse betekent eigenlijk ‘kale heidegrond’.

In 1977 fusioneerden Beerse en Vlimmeren tot de gemeente Beerse. Er was dus nood aan een nieuw wapenschild. Het duurde 15 jaar voordat er een oplossing werd gevonden voor een nieuw wapenschild. In 1992 kregen Beerse en Vlimmeren hun nieuw wapenschild, gebaseerd op dat van Johan de Proost, die van 1626 tot 1648 de twee gemeenten bezat. Johan de Proost vormt het enige historische verband tussen Beerse en Vlimmeren.

Oud wapenschild  Nieuw wapenschild Oud wapenschild Vlimmeren
Aan het wapen van de familie worden enkele elementen toegevoegd: de beren als schildhouders en het zwaard achter het schild geplaatst. Het nieuwe schild is blauw met een gele beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld van drie gele, achtpuntige sterren. Deze sterren herinneren de inwoners aan het oude wapenschild van Vlimmeren


Voor meer informatie kan je terecht op de website van Heemkundige Kring De Vlierbes.