Naar inhoud

Jeugdverenigingen van Beerse en Vlimmeren

jeugdvereniging

 

 
 

 

 • Klik hier voor een overzicht van de jeugdverenigingen

 • Erkenning

  Wat verstaat het gemeentebestuur onder jeugdvereniging?
  Een jeugdvereniging is een vereniging van mensen die groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding organiseert waarin één of meerdere volgende functies aan bod komen:
   
  • ontmoeting
  • spel
  • creatieve activiteiten - amateuristische kunstbeoefening
  • vorming
  • kadervorming
  • dienstverlening
  • werken aan structuurverandering
  • bevorderen van integratie door opvang en begeleiding van groepen die voornamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren bestaan.

 • Recht op ondersteuning

  Jeugdverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur worden op de volgende manieren ondersteund:
  • lidmaatschap gemeentelijke adviesraad: jeugdraad
  • financiële ondersteuning via het subidiereglement en jeugdwerkbeleidsplan.
  • logistieke ondersteuning: hulp van het gemeentepersoneel en het gebruik van materiaal bij organisatie, informatie, vorming, … .