Naar inhoud

Subsidiereglement lokale diensteneconomie

logo turnhout

Lokale diensteneconomie speelt in op maatschappelijke noden en creëert op die manier extra tewerkstellingsplaatsen op lokaal niveau, in het bijzonder voor mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Via Stadsregio Turnhout verlenen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar subsidies aan projecten lokale diensteneconomie. Het principe van de klaverbladfinanciering houdt immers in dat ook lokale besturen baat hebben bij dergelijke projecten en dit via lokale cofinanciering kunnen verzilveren. Meer info over het subsidiereglement vind je op www.stadsregioturnhout.be.