Naar inhoud

Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn

foto gemeenteraad

Omdat we in een democratisch land leven, krijgen alle inwoners de gelegenheid om op regelmatige tijdstippen hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen.
Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. Onze gemeente heeft 25 gemeenteraadsleden die verkozen worden door de inwoners, ouder dan 18 jaar. De gemeenteraadsleden behouden dit ambt voor een periode van zes jaar.

Sinds 2019 zijn de gemeenteraadsleden meteen ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ofwel de OCMW-raad. De zaken waarover de raad voor maatschappelijk welzijn beslist, zijn immers in grote lijnen vergelijkbaar met die van de gemeenteraad, maar dan van toepassing op het OCMW-bestuur.

Freddy Smans is voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.