Naar inhoud

Handhaving

Handhaving is een belangrijk aspect van het omgevingsbeleid. Zonder in te zetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Omgevingshandhaving is erop gericht om de goede ruimtelijke ordening te bewaren, mens en milieu te beschermen, de leefkwaliteit in het algemeen te verbeteren en misdrijven en inbreuken in de toekomst te vermijden. Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken.

Bij de aanpak van schendingen primeert de redelijkheid. Om effectief tot een goede ruimtelijke ordening te komen en onaanvaardbare risico’s of hinder voor mens en milieu te vermijden, zijn preventie en herstel belangrijker dan sancties.

Het uitwerken van een handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening én het uitschrijven van specifiek prioritair aan te pakken omgevingsproblemen binnen de eigen gemeente geeft aan dat wordt geïnvesteerd in een betere ruimtelijke ordening, een betere omgeving.

Op 30 januari 2020 keurde de gemeenteraad het prioriteitenkader rond handhaving ruimtelijke ordening goed. Overtredingen die onder één van deze prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.

Het volledige prioriteitenkader kan hieronder geraadpleegd worden.

Overzicht