Naar inhoud

Ik kan niet zelf gaan stemmen. Wat nu?

In België is er stemplicht. Toch kan het zijn dat je niet kan gaan stemmen. Je mag dan iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Je moet wel met een attest aantonen door welke situatie je niet kan gaan stemmen en je moet een volmachtformulier invullen. Hieronder vind je 7 geldige redenen om niet te gaan stemmen en wat je moet doen in welke situatie.
 

Waarom kan je niet gaan stemmen? Welk attest nodig? Wie levert dat attest?

medische reden

medisch attest een geneesheer die zelf geen verkiezingskandidaat is

werk (in binnen- of buitenland)

attest van je werkgever je werkgever

jij of een lid van jouw gezin is schipper, marktkramer of kermisreiziger

bewijs van woonst met vermelding van het beroep mail naar burgerzaken@beerse.be en voeg een kopie van je identiteitskaart toe

vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, ...)

attest van vrijheidsbeneming de directie van de instelling

geloof, vormsel

attest geloofsovertuiging, vormsel de religieuze overheid

studie

studieattest de directie van de onderwijsinstelling

vakantie in het buitenland

attest van de burgemeester (je ontvangt dit attest op basis van bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer)
Het attest vraag je uiterlijk op 24-05 aan.
Opgelet: een verklaring op eer kan niet bij een verontschuldiging!

mail naar burgerzaken@beerse.be of bezoek het loket

Ben je op vakantie in België? Dat is geen geldige reden. Je bent dus verplicht om te gaan stemmen. 

 
Klik onderaan op 'Volmacht geven' voor meer informatie over het geven van een volmacht. Ook de formulieren 'volmacht' en 'verklaring op eer' vind je daar.
Kan je niet gaan stemmen maar geef je liever geen volmacht? Dan kan je je verontschuldigen. Klik onderaan op 'Verontschuldigen' voor meer informatie.

Overzicht