Naar inhoud

Burgemeestersconvenant

In maart 2014 keurde de gemeenteraad het burgemeestersconvenant goed. Dat convenant wil lokale en regionale overheden ertoe aanzetten energie-efficiënt te werken en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. De ondertekenaars van het convenant willen tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 % verlagen. In samenwerking met IOK werd een Energie- en klimaatplan Beerse (Kempen 2020) uitgewerkt dat niet enkel gericht is op het gemeentelijk patrimonium, maar op alles wat er zich binnen de grenzen van de gemeente afspeelt. Daarbij kan zowel ingezet worden op minder CO2 produceren als op groene energieproductie. Het grootste deel van het plan bestaat uit een overzicht van acties die het gemeentebestuur wil uitvoeren om de doelstelling te behalen.

Overzicht