Naar inhoud

Premie zwaluwkolonie

boerenzwaluw


Je hoort het langs alle kanten: de biodiversiteit neemt af, dier- en plantensoorten verdwijnen, of zijn ernstig bedreigd. Zo ook de zwaluwen. De laatste 30 jaar is het aantal broedparen met zo'n 75% gedaald.Hier zijn verschillende verklaring voor te vinden:
- Door het gebruik van insecticiden en het verdwijnen van open mestopslagplaatsen zijn er minder insecten. En net die diertjes staan op het menu van de zwaluwen.
- Bij renovatiewerken verdwijnen er nesten, terwijl zwaluwen trouw elk jaar terug naar hetzelfde nest terugkomen om te broeden.
- Zwaluwen moeten steeds verder op zoek naar modder, het bouwmateriaal bij uitstek voor hun nesten.

Maar we kunnen die dieren helpen. Je kan kunstnesten hangen of je kan een bestaande kolonie in stand houden.

Wil je een kunstnest?
Denk je aan je huis, stal of schuur een goed plekje te hebben voor het hangen van een kunstnest, dan kan je contact opnemen met de mensen van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (tel. 014 85 25 14 of e-mail: info@rlkgn.be ). Zij komen ter plaatse kijken en na een positieve beoordeling kan je enkele nesten verkrijgen. Het aantal nesten dat Regionaal Landschap gratis kan verdelen, is wel beperkt.
Met de aandachtspunten hieronder kan je zelf al eens nagaan of je een geschikte plek hebt voor een kunstnest want zwaluwen zijn erg kieskeurig wat betreft de keuze van nestlocatie en omgeving:

Voor zowel boerenzwaluw als huiszwaluw
    - omgeving met een uitgesproken en open landelijk karakter (weilanden, akkers, vee,...)
    - goede bron van insecten (ouderwetse mesthoop, vee, bloemenweiden)
    - weinig bomen in de nabije omgeving van de nestgelegenheid
    - bij voorkeur een plekje modder waar de vogels nestmateriaal kunnen verzamelen

Voor boerenzwaluw (huist uitsluitend binnen in schuren of stallen)
Een donker droog plekje in een schuur of stal waar geen predatoren (vijanden) kunnen komen. Een balk tegen een plafond is goed, een vrije balk doorheen de ruimte is minder geschikt omdat de predatoren daar over kunnen lopen om tot bij het nest te komen. Boerenzwaluwen kiezen dan andere locaties omdat het niet veilig is om een nest te beginnen. Bij voorkeur is er ook vee gestald, maar dat is niet noodzakelijk.
Als de balken onder een metalen of golfplaten dak lopen, zullen de boerenzwaluwen er mogelijk wel nestelen, maar de ervaring leert dat de jongen het nest ontvluchten omwille van de opgebouwde hitte op warme dagen. Een koel plekje is dus onontbeerlijk.

Voor huiszwaluw (huist uitsluitend buiten onder dakranden en andere oversteken)
De dakrand moet minstens 4 à 5 meter hoog zijn en bij voorkeur nog hoger. De dakrand steekt minstens een 30-tal centimeter over en maakt een scherpe hoek of maximaal een hoek van 90° met de muur (stompe hoeken werken nooit). Bij voorkeur is de rand georiënteerd tussen noord en zuidoost. Een witte oversteek werkt aanstekelijk bij de huiszwaluw. Donkere oversteken laten de zwaluwen eerder links liggen.
Huiszwaluwen zijn echte koloniebroeders, dus ze zitten graag bij elkaar. Als je nog nooit huiszwaluwen bij jou in de buurt hebt gezien, zal het dus moeilijk zijn om ze naar jouw kunstnest te lokken.

Heb je al nesten aan huis?
Ben je al de trotse eigenaar van een zwaluwenkolonie, die bovendien ook bewoond is, dan kan je van de gemeente een premie krijgen voor het in stand houden van die kolonie. Hieronder kan je het premiereglement met de voorwaarden en een aanvraagformulier downloaden.
Het aanvraagformulier, kan je ingevuld binnenbrengen bij de dienst milieu.
Belangrijk om weten is dat je je aanvraag enkel van 1 juni tot 31 juli kan indienen. De controle van de aanvraag (i.c. van de kolonie) zal dan gebeuren tussen 15 juli en 15 augustus. Dit om te voorkomen dat er premies worden uitgekeerd voor niet-bewoonde kolonies.

Overzicht