Naar inhoud

Het onderzoek

De bedoeling van dit onderzoek was na te gaan of de hoeveelheid zware metalen in het lichaam bij omwonenden van de non-ferro bedrijven in de wijk ‘Den Hout’ en ‘Absheide’ hoger is dan bij de controlegroep (Vlimmeren).
Men heeft ervoor gekozen om zich op de twee meest gevoelige groepen te concentreren: kinderen en vrouwen.
Niet alle vervuilende stoffen werden geanalyseerd maar enkel lood en cadmium. Dit zijn twee zware metalen waarover veel informatie beschikbaar is.
Kinderen nemen via veelvuldig hand-mondcontact meer stof- en zandpartikels op dan volwassenen. Ze steken vuil speelgoed in hun mond, zullen al eens aarde proeven enzovoort. Hierdoor komen kinderen vaak ook meer in contact met vervuilende stoffen in bodems in vergelijking met volwassenen. Bovendien zijn kinderen - specifiek voor wat het zware metaal lood betreft - ook gevoeliger dan volwassenen voor eventuele nadelige gezondheidseffecten. Daarom heeft men ervoor gekozen om lood in bloed van kleuters tussen 2,5 en 6 jaar te onderzoeken. Wat de volwassenen betreft, zijn vooral de vrouwen gevoeliger dan mannen voor opname van cadmium en voor eventuele nadelige gezondheidseffecten.

Overzicht