Naar inhoud

Blootstellingsonderzoek cadmium en lood

Ter hoogte van het kanaal Dessel-Schoten in Beerse is er sinds het begin van de 20ste eeuw allerhande industrie (non-ferro, steenbakkerijen, …) gevestigd. Bij de productieprocessen kwamen grote hoeveelheden milieuvervuilende stoffen (o.a. zware metalen) vrij in de omgeving.
In de jaren zeventig zorgde dit voor een grote golf van ongerustheid bij de directe omwonenden voor eventuele gezondheidsrisico’s. Vandaag de dag worden bij de gemeentelijke dienst milieu nog steeds heel wat klachten gemeld over geur- en lawaaihinder. Zowel de aanhoudende ongerustheid alsook de aanhoudende klachten leidden tot een hele reeks onderzoeken (bevolkingsonderzoeken, bodemonderzoeken, gewasstudies, geurstudies, …) in de jaren '70, '80, '90, '00. Toch blijft de problematiek aanslepen en is er nog steeds een belasting van mens en milieu.

Overzicht