Naar inhoud

Cultuurbeleid

gemeenschapsvorming in beeld

De gemeente Beerse wil werk maken van een geïntegreerd en kwalitatief lokaal cultuurbeleid.
Daarom stelt de cultuurbeleidscoördinator in samenspraak met de verschillende culturele partners in onze gemeente een cultuurbeleidsplan op. De gemeenteraad moet dit plan uiteraard ook goedkeuren.

Maar wat is dat nu, een geïntegreerd en kwalitatief lokaal cultuurbeleid?
Ten eerste willen we werken aan een geïntegreerd cultuurbeleid. Dit wil zeggen dat alle culturele partners gekend zijn en niet meer náást elkaar maar met elkaar werken: samen vorm geven aan het cultuurbeleid door overlappingen te vermijden en waar het kan samen te werken.
De culturele partners zijn de culturele verenigingen, muziekacademie, tekenacademie, musea, gemeenschapscentrum, cultuurdienst, ... .

Ten tweede gaat het hier om een kwalitatief cultuurbeleid. We willen de activiteiten die we doen, kaderen in een visie. Deze visie geeft weer wat de gemeente verstaat onder cultuur en welke doelen cultuur moet hebben in onze gemeente.
We werken met acties in het kader van het cultuurbeleidsplan aan de sterkten en zwakten van de cultuur in onze gemeente.

Het cultuurbeleidsplan is een werkplan om tot zo'n geïntegreerd en kwalitatief mogelijk lokaal cultuurbeleid te komen. Dit plan wordt opgesteld na een onderzoek bij de inwoners en culturele partners naar hun wensen en behoeften, naar de sterkten en zwakten van het huidige culturele aanbod.
Wil jij graag je mening kwijt over het cultuurbeleid, neem dan zeker contact op met de cultuurbeleidscoördinator - tel. 014 600 779 - e-mail: elle.verwaest@beerse.be. Alle tips zijn welkom!

Overzicht