Naar inhoud

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop werd ingesteld om de verwerving van gronden voor maatschappelijke doeleinden te bevorderen.
Door het recht van voorkoop wordt de verwerving van eigendommen met bijvoorbeeld het oog op de uitbreiding van natuurgebieden of de verbetering van de agrarische structuur vereenvoudigd.

De Vlaamse overheid, de provincie en de gemeente hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’.
Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen.
Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Overzicht