Naar inhoud

Rijbewijzen

Om op de openbare weg een motorvoertuig te mogen besturen, moet je een rijbewijs hebben.
Dit rijbewijs kan pas afgeleverd worden nadat je geslaagd bent voor een theoretisch én praktisch examen.
In afwachting van het praktisch examen mag je wel tijdelijk op de baan met een voorlopig rijbewijs dat verschilt naargelang de gekozen opleidingsformule: les volgen in een erkende rijschool of opleiding met één of twee begeleiders.

Vanaf 15 april 2013 is onze gemeente gestart met het rijbewijs in bankkaartmodel. Vanaf 1 oktober 2013 zijn ook alle voorlopige rijbewijzen in dit bankkaartmodel.

Kostprijs voor definitief als voorlopig rijbewijs is 25 euro.

De bankkaartmodellen worden aangemaakt bij de firma Zetes in Brussel. Hou rekening met een wachttijd van 5 werkdagen tussen aanvraag van het rijbewijs en het afleveren.

Je moet het rijbewijs binnen de maand af halen op het gemeentebestuur. Na deze maand moeten wij het rijbewijs annuleren en dient u een nieuwe aanvraag te doen mét opnieuw betaling van 25 euro.

Overzicht