Naar inhoud

Bermen

foto bermen 1

De bermen langs de wegen zijn meestal openbaar domein. Ze zijn dus geen bezit van de aanpalende boordeigenaar.
Het is dan ook vanzelfsprekend dat je als aanpalende eigenaar niet zomaar verhardingen of aanpassingen mag uitvoeren. Voor elke wijziging moet je een aanvraag indienen.

Bermen langs een gewestweg worden onderhouden door Wegen en Verkeer Antwerpen. Voor al je briefwisseling, opmerkingen of vragen kan je terecht bij De Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 -2018 Antwerpen – tel. 03 224 68 11 – e-mail: wegen.antwerpen@mow.vlaanderen.be.

Als je de bermen langs de gemeentelijke openbare wegen wenst te maaien of in te zaaien met gazon, dan heb je geen vergunning nodig.
Denk je echter aan verhardingen, dan moet je zeker een vergunning aanvragen.
De bermen langs de gemeentewegen worden onderhouden volgens de richtlijnen van het bermbesluit.

Meer informatie over bermverhardingen, grasbermen langs gemeentewegen en het onderhoud vind je hieronder.

Overzicht