Naar inhoud

Ontsluiting Kanaalzone

Dat de woonkernen van Beerse té veel verkeer te verwerken krijgen, is voor iedereen duidelijk. Alsmaar meer bedrijven die geen link hadden met het kanaal, vestigden zich langs het water maar een gepaste ontsluiting voor het vrachtverkeer was er niet. Gevolg is dat er vandaag in heel Beerse vrachtwagens rijden op wegen die daar niet voor uitgerust zijn.

Daarom ijvert het lokaal bestuur al jaren voor een oplossing die maximaal rekening houdt met de verkeersveiligheid, de leefbaarheid, het kwetsbare natuurgebied, de financiële kost en andere bezorgdheden van inwoners en de betrokken bedrijven.

Op 20 maart 2018 ondertekenden heel wat partners een engagementsverklaring om samen tot een oplossing te komen voor de ontsluiting van de Kanaalzone. Het gaat om een - voor de regio - uniek partnerschap dat zich engageert om samen tot een oplossing te komen voor een project dat al sinds 2004 op de agenda staat: de ontsluiting van de Kanaalzone in Beerse. De nieuwe ontsluitingsweg heeft een rechtstreekse impact op de bedrijventerreinen van Campine NV, Korimco NV, Metallo Belgium NV en Wienerberger NV. De CEO’s van de bedrijven ondertekenden samen met belangenorganisaties, acht verschillende Vlaamse departementen en agentschappen, provincie Antwerpen, Stadsregio Turnhout en lokaal bestuur Beerse de engagementsverklaring. Gouverneur Cathy Berx ondersteunt die gebiedsgerichte aanpak en neemt het voorzitterschap op. Ze vormt de schakel tussen de bestuurlijke niveaus: de federale regering, het Vlaams Gewest, de provincie en de lokale besturen. Hieronder kan je de persmap downloaden over dit unieke partnerschap.

Het dossier is niet enkel belangrijk voor de toekomst van de gemeente, het is cruciaal voor de ontwikkeling van de hele regio. De ontsluiting van de Kanaalzone, en breder de ontsluiting van de bedrijventerreinen van Beerse, is één van de vier cruciale strategische projecten voor de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout.

Een belangrijke stap is gezet om te komen tot een oplossing: het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ontsluiting Kanaalzone’, dat het mogelijk moet maken om een ontbrekende schakel van de nieuwe ontsluitingsweg te realiseren, is door de gemeenteraad in november 2019 voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 7 januari tot 7 maart. De opmerkingen worden beantwoord en indien nodig verwerkt in het definitieve RUP. In de zomer van 2020 wil de gemeenteraad het RUP definitief vaststellen zodat het in het najaar in het Belgisch Staatsblad kan worden gepubliceerd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad is het RUP van kracht.

Zowel voor de Steenbakkersdam, Polendam, Rijkevorselseweg als voor de nieuwe verbindingsweg en vaste brug moeten nog detailstudies gebeuren. Dat is nodig om de omgevingsvergunningen aan te vragen.

Meer informatie? Magali Decloedt – procescoördinator - gsm 0495 65 09 91 - e-mail: magali.decloedt@stadsregioturnhout.be of pBruno Van den Broeck – projectmanager - gsm 0497 51 43 87– e-mail: bruno.vandenbroeck@beerse.be

Overzicht