Naar inhoud

Vergunningen omgeving

In deze rubriek vind je informatie over de verschillende soorten vergunningen en attesten die je nodig hebt om te kunnen bouwen of verbouwen.
Je vindt ook heel veel informatie over de verschillende vergunningen en attesten op www.omgeving.vlaanderen.be.

Belangrijk aandachtspunt:
Het behandelen van omgevingsdossiers is gebonden aan wettelijk bepaalde termijnen. Eens de aanvraag ontvankelijk en volledig is bevonden, wordt er – naargelang het geval - een openbaar onderzoek opgestart en diverse (externe) adviezen ingewonnen. Wanneer de vergunningverlenende overheid niet binnen de wettelijk opgelegde termijn een beslissing neemt, wordt het dossier van ambtshalve (‘stilzwijgend’) geweigerd.

Al te vaak komt het voor dat dossiers moeten worden geweigerd, omdat de wettelijk opgelegde behandelingstermijn niet toelaat om het dossier nog bij te sturen. Dit kan worden vermeden door dossiers eerst informeel voor te leggen aan de dienst omgeving. U kan hiervoor een afspraak maken via omgeving@beerse.be.

De kosten die komen kijken bij de dossiers van omgeving vindt u hier terug.

Overzicht