Naar inhoud

De klankbordgroep

De afdeling toezicht volksgezondheid en de MMK (medische milieukundigen) werken in dit project nauw samen. Ze overleggen ook met de lokale gemeenschap: het gemeentestuur van Beerse, de huisartsen, de scholen, vertegenwoordigers uit de wijk, … .
Het is de bedoeling om gedurende gans het project verder overleg te plegen met de lokale betrokkenen. Daarom werd een zogenaamde klankbordgroep opgericht waarin enkele betrokken partijen verenigd werden. In maart 2006 werd een eerste keer samengekomen om te werken aan het projectopzet. Op 14 maart 2007 werden de groepsresultaten besproken en geëvalueerd.