Naar inhoud

Het praktische verloop

Alle personen die tot deze bevolkingsgroepen behoren en in deze twee wijken wonen, werden persoonlijk aangeschreven en gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. De ouders van de kinderen werden door de basisscholen Schransdries en Triangel gecontacteerd.
In de scholen namen ervaren verpleegsters via een vingerprik bloed af bij de kinderen. Van de kleine hoeveelheid bloed die hierbij wordt opgevangen, werd het loodgehalte bepaald.
Bij de volwassenen werd urine verzameld en bloed afgenomen met de klassieke prik in de arm. In de urine en het bloed werd het gehalte cadmium bepaald.
Het cadmiumgehalte in urine geeft een indicatie van langdurige blootstelling, met ander woorden hoeveel cadmium het lichaam opgestapeld heeft de afgelopen 10 à 20 jaar.
Het cadmiumgehalte in het bloed daarentegen geeft eerder een maat weer voor de huidige blootstelling, met andere woorden of er een verhoogde blootstelling was gedurende de afgelopen 3 à 4 maanden.
Na controle van de stalen werden de deelnemers - en eventueel hun huisartsen - persoonlijk aangeschreven om de resultaten van het onderzoek mee te delen en verder toe te lichten.