Naar inhoud

Doelstellingen

Hieronder vind je de doelstellingen van het participatieproject volgens prioriteit:

  1. De inwoners van Beerse, de (lokale) actoren en belanghebbenden maximaal informeren over de kwaliteit van het 'leef'milieu in het industriegebied Kanaalzone West - Beerse;
  2. De inwoners van Beerse raadplegen over de kwaliteit van het 'leef'milieu in het
  3. industriegebied Kanaalzone West en Vlimmeren;
  4. Het opmaken van een ontwerpactieplan met diverse (lokale) actoren en belanghebbenden inclusief de inwoners van Beerse ter verbetering van de kwaliteit van het 'leef'milieu in de omgeving van het industriegebied Kanaalzone West en Vlimmeren;
  5. Het nemen van 'representatieve' beslissingen om de kwaliteit van het 'leef'milieu in de kanaalzone van Beerse en Vlimmeren te verbeteren.