Naar inhoud

Onze pedagogische visie

De ontwikkeling van het kind staat centraal in het IBO. Kinderen moeten zich prettig, zelfzeker en thuis voelen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze met grote en kleine problemen bij een luisterend oor terecht kunnen. Daarom is het deelnemen van de kinderen in de werking en het stimuleren van hun eigen initiatief heel belangrijk.
Een kind dat zich welkom voelt, dat een grote stimulans naar zelfstandigheid en zelfontplooiing krijgt, zal een beter zelfbeeld ontwikkelen.

 

Het IBO wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat je kind aankan.

 

Kinderen met specifieke noden, zoals kinderen met een handicap en kinderen uit kansarme gezinnen krijgen de juiste zorg en aandacht. Je kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysiek) veilig kunnen voelen.

 

Kinderen kunnen vrij kiezen en initiatieven nemen hoe ze zich willen uitleven in de buitenschoolse opvang. Soms organiseren we specifieke activiteiten; sport-, knutselactiviteiten, uitstappen,... Voor deze activiteiten vragen we om vooraf in te schrijven.

 

We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun voorkeuren. We stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen.

 

De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.

 

Meer informatie kan je verkrijgen bij de leidinggevende.