Naar inhoud

Attest van immatriculatie (AI’s of oranje en paarse kaarten)

Deze attesten zijn altijd tijdelijk, wat niet wil zeggen dat ze slechts kort gebruikt kunnen worden.

 • AI (model A) of oranje kaart
  Deze kaart wordt afgegeven aan een niet-EU-onderdaan die zich komt vestigen in het kader van een gezinshereniging of aan een ontvankelijk verklaarde asielzoeker. Verlengingen hangen af van het samenwoonstverslag of van de toestand van de asielprocedure.
  Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht. Anders breng je een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80.

 • AI (model B) of paarse kaart
  Deze kaart wordt afgegeven aan een EU-onderdaan in afwachting van zijn blauwe kaart als hij een aanvraag tot vestiging indiende of op basis van een werknemerscontract van minder dan één jaar.
  In het laatste geval zijn verlengingen mogelijk op basis van een nieuw werkgeversattest, een bewijs van de voorbije tewerkstelling via interimkantoren of een nieuw bewijs van inschrijving als werkzoekende.
  Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht. Anders breng je een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80.

Download hieronder het invulmodel voor het model B.