Naar inhoud

Ophalingen op afroep

Enkel grof vuil wordt  opgehaald op afroep: ten laatste 3 weekdagen voor de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen. Je betaalt 10 euro vaste kost en het vastgestelde tarief van 0,27 euro/kg. Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

We geven je graag een overzichtje van de ophalingen en hun uiterste inschrijvingsdata:

 ophaling  datum ophaling  uiterste inschrijfdatum
 grof vuil

 16 maart 2021

 26 oktober 2021

 09 maart 2021

 19 oktober 2021


Zoals je kan zien, is er geen huis-aan-huis-inzameling meer van hout. Heb je toch nog hout thuis liggen, dan kan je dat tegen betaling afleveren op het recyclagepark.

Voor meer informatie over de afvalkalender of ophalingen op afroep kan je terecht op het nummer 014 61 19 71 of e-mail: burgerzaken@beerse.be.