Naar inhoud

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR of witte kaart)

Deze kaart wordt aangeboden aan niet-EU-onderdanen die ingeschreven zijn als werknemer met een arbeidskaart, zelfstandigen, samenwonenden met EU-onderdanen of au-pairs. Geregulariseerde vreemdelingen krijgen eveneens een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) ter beschikking.

 • Beperkte duur
  Om deze kaart te verlengen, moet je je aanbieden met een nieuwe arbeidskaart of een bewijs dat je nog steeds als zelfstandige ingeschreven bent.
  Indien je een BIVR ontvangen hebt als samenwonende, dan zal er steeds een samenwoonstverslag opgemaakt worden en moet de verlenging door het gemeentebestuur aangevraagd worden bij de federale overheidsdienst.
  Informeer best telefonisch een maand op voorhand.
  Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht. Anders breng je een een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80.
 • Onbeperkte duur
  Deze kaart geeft je meerdere rechten dan een kaart van beperkte duur.
  Ze kan verlengd worden zonder toestemming van de federale overheidsdienst.
  Afhankelijk van je statuut kan je met deze kaart op termijn een blauwe of gele kaart aanvragen.
  Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht. Anders breng je een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80. Je kan je hiervoor maximum twee weken voor en maximum twee weken na het verlopen van je kaart aanbieden.