Naar inhoud

Cultuurraad Beerse

De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle culturele materies in onze gemeente. Dat kan gaan van straatnamen over erkenning van verenigingen tot het culturele beleid van het gemeentebestuur.

De cultuurraad wil een brede kijk op die materies waarborgen en is daarom samengesteld uit een afvaardiging van het socio-culturele verenigingsleven, andere adviesraden zoals jeugdraad, seniorenraad, en verenigingen voor en door mensen in armoede. Deskundigen (mensen die op professioneel vlak met cultuur bezig zijn) vervolledigen de groep. 

Voorzitter: Kenneth Kerckhofs
Leden: Paul Ooms, Wouter Luyckx , Jac Wilmsen, Han Willemsens, Inge Helsen, Willy Goris, Robbert Jacobs, Jos Van Dun, Luc Guns
Secretariaat: Elle Verwaest, Vaart Beerse - elle.verwaest@beerse.be 
Waarnemend lid: Stefan Poortmans, schepen van cultuur (vanaf 1-1-2013)

Rekeningnr Culturele Raad Beerse: BE30 0011 5880 1911

Aanvragen subsidies: http://www.beerse.be/cultuursubsidies