Naar inhoud

Omgevingsvergunning

Om te bouwen of verbouwen, heb je een omgevingsvergunning nodig.
Je hebt die ook nodig voor de afbraak van bestaande gebouwen, het vellen van bomen, het wijzigen van het bodemreliëf, het stallen van verplaatsbare woningen of voertuigen die je als woning kan gebruiken en het plaatsen van een prefabconstructie.  Ook voor een (licht)reclame heb je een vergunning nodig.

Op www.omgevingsloket.be vind je de procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Je kan ook een omgevingsdossier indienen via het digitaal loket van de Vlaamse overheid. Naargelang de aard van de aanvraag en de ligging van het perceel verschilt de samenstelling van het dossier. Let er zeker op bij het (laten) opmaken van de plannen dat er geen straatbomen of -meubilair moet worden verplaatst. Is dit toch het geval dan draait de aanvrager op voor alle kosten die hieruit voortvloeien!

Meer informatie over omgevingsvergunningen vind je hier en op de website van Omgeving Vlaanderen.