Naar inhoud

2021109059 - Wouters Koenraad - Leemstraat-Madeliefjesstraat-Violierstraat

Aangevraagd: het verkavelen van een grond in 6 loten en een groenzone en wegenaanleg

Aanvrager: Wouters Koenraad
Exploitatie-adres: Leemstraat-Madeliefjesstraat-Violierstraat
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 04 december 2021 tot en met 02 januari 2022


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 04 december 2021 tot en met 02 januari 2022 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021109059.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 04 december 2021 tot en met 02 januari 2022 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021109059.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87