Naar inhoud

2021128185 - Oostvogels Tinne - Oostmalseweg 163

Aangevraagd: het slopen en herbouwen van een vrijstaande eengezinswoning in agrarisch gebied (zonevreemd)

Aanvrager: Oostvogels Tinne
Exploitatie-adres: Oostmalseweg 163
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 1 december 2021 tot en met 30 december 2021

Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 1 december 2021 tot en met 30 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021128185.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 1 december 2021 tot en met 30 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021128185.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87