Naar inhoud

2021112103 - Roefs - Gasthuisstraat 42-44-46

Aangevraagd: een nieuwbouwproject met 12 woongelegenheden, afbraak van 3 bestaande rijwoningen

Aanvrager: Roefs
Exploitatie-adres: Gasthuisstraat 42-44-46
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021

Een tweede openbaar onderzoek wordt georganiseerd naar aanleiding van het toevoegen van een rooilijnplan en het aanpassen van de plannen 


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021112103.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021112103.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87