Naar inhoud

2021154504 - Scheelen-Jacobs - Seringenstraat 11

Aangevraagd: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Aanvrager: Scheelen Iwan en Jacobs Karolien
Exploitatie-adres: Seringenstraat 11
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 27 november 2021 tot en met 26 december 2021

Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 27 november 2021 tot en met 26 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021154504.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 27 november 2021 tot en met 26 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021154504.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87