Naar inhoud

2021039684 - Laerhof Horses - Vlimmerseweg 35

Aangevraagd: het regulariseren en exploiteren van een paardenfokkerij

Aanvrager: Laerhof Horses
Exploitatie-adres: Vlimmerseweg 35
Vergunningverlenende instantie: deputatie
Openbaar onderzoek: van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021

Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021039684.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 25 november 2021 tot en met 24 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021039684.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87