Naar inhoud

2021158290 - Studiebureau Verhaert & Co - Verkaveling Lilsedijk

Aangevraagd: het verkavelen van een perceel ifv bedrijfsgebouwen met geïntegreerd, dan wel gekoppeld met bedrijfswoningen

Aanvrager: Studiebureau Verhaert & Co
Exploitatie-adres: Lilsedijk ZN
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 18 november 2021 tot en met 17 december 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 18 november 2021 tot en met 17 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021158290.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 18 november 2021 tot en met 17 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021158290.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87