Naar inhoud

2021119275 - Verstappen Uitvaartzorg bvba - Bisschopslaan 15

Aangevraagd: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning tot uitvaartcentrum, het rooien van bomen en het aanleggen van verharding

Aanvrager: Verstappen Uitvaartzorg bvba
Exploitatie-adres: Bisschopslaan 15
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 10 november 2021 tot en met 09 december 2021

Reden tweede openbaar onderzoek: aanvraag is gewijzigd door de toevoeging van een rooilijnplan.

Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 10 november 2021 tot en met 09 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021119275.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen vvan 10 november 2021 tot en met 09 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021119275.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87