Naar inhoud

2021125560 - Tennisclub De Dageraad - Rerum Novarumlaan 35

Aangevraagd: het inrichten van padelvelden

Aanvrager: Tennisclub De Dageraad
Exploitatie-adres: Rerum Novarumlaan 35
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 06 november 2021 tot en met 05 december 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 06 november 2021 tot en met 05 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021125560.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 06 november 2021 tot en met 05 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021125560.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87