Naar inhoud

2021154924 - De Roover-Oostvogels - Schuttersstraat 9

Aangevraagd: het bouwen van een woning met bijgebouw en zwembad

Aanvrager: De Roover-Oostvogels
Exploitatie-adres: Schuttersstraat 9
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 08 november 2021 tot en met 07 december 2021


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 08 november 2021 tot en met 07 december 2021 op afspraak bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u dit specifiek te vermelden bij het maken van een afspraak - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2021154924.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 08 november 2021 tot en met 07 december 2021 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2021154924.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87