Naar inhoud

Strooiroutes Stadsregio Turnhout

onze zoutstrooiers

Voor Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout is een gezamenlijk strooiplan ontwikkeld.
Dat strooiplan kan je onderaan dit artikel downloaden.

 Wegen

- Rode wegen: op deze wegen wordt gestrooid. Door enkel op deze wegen te strooien kan er op een kortere tijdspanne én intensiever worden gestrooid.

- Groene wegen: indien de winterse toestanden van die aard zijn dat er op niet-gestrooide wegen een ernstig mobiliteitsprobleem ontstaat, dan kan de gemeente beslissen om een aantal wegen te schaven. Dat zijn de groene wegen op het strooiplan.

Om tot een gefundeerde keuze te komen welke wegen gestrooid worden, wordt met verschillende factoren rekening  gehouden:

  • Belangrijkheid van de weg: hoofdverbindingswegen, openbaar vervoer, nabij scholen, rusthuizen, sportcentra, culturele centra, wijkverzamelwegen.
  • Hoeveel verkeer passeert er? Strooien met wegenzout heeft immers pas effect wanneer er voldoende verkeer passeert.
  • Behouden van sneeuwpret in verkeersluwe straten
  • Beschikbare voertuigen
  • Beschikbare werkkrachten
  • Kostenplaatje: strooien is duur, reken maar de kostprijs zout/onderhoud, strooiers/vele werkuren, ook ’s nachts en weekends/schade aan wegverharding.
  • Milieu: strooien brengt schade toe aan het milieu.

 

Voet- fietspaden

Elke bewoner of eigenaar moet voor zijn/haar woning of eigendom een doorgang van 120 cm vrij maken.
Die verplichting geldt ook voor eigenaars van onbebouwde percelen.
Het sneeuw en ijs moet langs de rand worden opgehoopt zodat straatgoten en straatkolken vrij blijven.

(uit Uniform Gemeentelijk Politiereglement)

De gemeente maakt de bushaltes vrij en zorgt voor het vrijmaken van de fietspaden langs gemeentewegen. Daarvoor wordt een pekelstrooier gebruikt die zorgt voor een direct resultaat.

Het Vlaams Gewest staat in voor de fietspaden langs gewestwegen.

Meer informatie? dienst openbare werken – tel. 014 600 640 – e-mail: openbarewerken@beerse.be