Naar inhoud

Woningkwaliteit

Elke woning moet voldoen aan minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen. Deze staan beschreven in de Vlaamse Wooncode.

Een verhuurder kan de kwaliteit van de woning laten vaststellen door een conformiteitsattest aan te vragen. De woning wordt dan grondig gecontroleerd en bij een positieve controle wordt een attest afgeleverd, wat bewijst dat de woning in orde is. Dit conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig. De aanvraag van een conformiteitsattest bedraagt 62.5 euro. 

Soms ontstaan er tijdens de looptijd van een huurcontract al eens meningsverschillen tussen de huurder en de eigenaar. Zo'n meningsverschil kan ook gaan over de toestand van de woning.
Het gemeentebestuur neemt deze vragen en klachten serieus en heeft de bevoegdheid om deze te onderzoeken. De gezondheid en/of de veiligheid van de bewoners (en zelfs omwonenden) kan immers op het spel staan. Een belanghebbende kan dus de slechte kwaliteit van een pand melden en een aanvraag tot woningonderzoek doen. Natuurlijk verwachten we wel dat de huurder en verhuurder onderling al contact hebben opgenomen zodat de tegenpartij op de hoogte is van de situatie.

Vragen en klachten over woningkwaliteit kunnen besproken worden op de dienst Wonen Stadsregio Turnhout. Uiteraard kunnen zowel huurders als eigenaars er terecht.

Bij ernstige problemen kan het gemeentebestuur een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren. Dit heeft kwalijke gevolgen voor zowel de huurder als de eigenaar. De huurder zal de woning moeten verlaten; de eigenaar riskeert dan weer  op zijn beurt om een krotbelasting te moeten betalen.

Meer informatie over woningkwaliteit? Tim Hendrickx - Wonen Stadsregio Turnhout - e-mail: tim.hendrickx@stadsregioturnhout.be - gsm 0497 11 77 19