Naar inhoud

Wil jij je levenloos geboren kind nog een naam geven?

Wil jij je levenloos geboren kind nog een naam geven? Er loopt nog een overgangsperiode voor levenloze kinderen tot 30 maart 2020.

Op 31 maart 2019 werden de regels gewijzigd en bestaat er naast de verplichte akte van levenloos kind voor een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 180 dagen, ook een facultatieve akte van levenloos kind voor een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 140 tot en met 179 dagen.

Meer specifiek geldt dat een levenloos kind na een zwangerschapsduur van 140 tot en met 179 dagen, te rekenen vanaf de verwekking, een voornaam of voornamen kan krijgen indien de ouders dit wensen. Een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur kan naast een voornaam ook een familienaam krijgen indien de ouders dit wensen. Er is ook een specifieke overgangsregeling voor ouders van een levenloos kind in het verleden.   Enerzijds voor ouders van een levenloos kind waarvan de moeder vóór 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen te rekenen van de verwekking. Zij kunnen tot en met 30 maart 2020 een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling met het oog op het opmaken van een akte van levenloos kind.   Anderzijds voor ouders van een levenloos kind waarvan de moeder vóór 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van 180 dagen te rekenen van de verwekking en waarvoor reeds een akte van een levenloos kind werd opgemaakt op grond van de oude regelgeving. Zij kunnen tot en met 30 maart 2020 vragen om de voornamen en/of de familienaam van hun kind te vermelden in de reeds opgemaakte akte van een levenloos kind door het afleggen van een gemeenschappelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van een levenloos kind heeft opgemaakt. De oorspronkelijke akte wordt daartoe gemigreerd en vervolgens wordt een wijzigingsakte opgemaakt.   Een overzicht van de regels vindt u op https://www.vlavabbs.be/nieuws/20190224-nieuwe-wetgeving-levenloos-kind-vanaf-31-maart-2019