Naar inhoud

Meldpunt waterlopen

Volgens de visie van een integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier. Er wordt geprobeerd om menselijke gebruiksfuncties te verzoenen met ecologische functies. De provincie Antwerpen onderhoudt 2.400 km onbevaarbare waterlopen.

Waterlopen goed beheren is een uitdaging. Plantengroei, drijfhout en zwerfvuil hinderen de afvoer van water. Ook uitgezakte oevers en slechte oeverherstellingen vormen een probleem. Jaarlijks worden daarom ruimings- en herstellingswerken uitgevoerd. Daarnaast zijn er dieren en planten die hier niet thuishoren en voor overlast zorgen. Het bestrijden van deze exoten is dan ook een belangrijke taak.

Heb je iets te melden over een waterloop? Geef het door via https://www.meldpuntwaterlopen.be

        Wat kun je melden?

  • Overmatige of ongewenste plantengroei
  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilroosters
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Pesticide gebruik in of naast de waterloop
  • Inbreuken op afstandsregels

Meer info:

Dienst Integraal Waterbeleid: