Naar inhoud

Natuurbeheerplan Epelaar - Schrieken

Voor Epelaar - Schieken te Beerse werd door Thomas More een natuurbeheerplan type 2 opgesteld voor enkele private bospercelen.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden gebonden aan Kempense zandgrond. Een deel van de Grove dennen zal oud mogen worden maar een deel zal ook plaats maken voor gevarieerd inheems Loofbos. Zo zijn deze bossen beter bestand tegen veranderende omstandigheden. Er wordt sterk ingezet op het aanleggen en beheren van bosranden aangezien zij een grote meerwaarde vormen voor landschap en de aanwezige fauna. Het beheerplan omvat enkele percelen die gelegen zijn langs openbare wandel- en fietswegen. Zo zal men ook als fietser of wandelaar verder kunnen genieten van het boeiend landschap van Epelaar-Schrieken.

Het natuurbeheerplan ligt vanaf 25 september 2019 tot 28 oktober 2019 ter inzage bij:

     Bosgroep Kempen Noord vzw

     Lichtaartsebaan 45

     2460 Kasterlee

     Of

     Het gemeentehuis van Beerse

     Bisschopslaan 56

     2340 Beerse

 

Opmerkingen of bezwaren kunnen gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Tim Audenaert (tim.audenaert@vlaanderen.be)