Naar inhoud

Verontschuldigen

Kan je zelf niet gaan stemmen en wil of kan je geen volmacht geven? Dan kan je je verontschuldigen. De vrederechter beslist dan uiteindelijk of je een geldige reden hebt om niet te stemmen.

Je kan je verontschuldigen op drie manieren:

  1. Je bezorgt voor de verkiezingsdag je kiesbrief en het bewijs van verontschuldiging aan de dienst burgerzaken.

  2. Je vraagt aan een vriend of familielid om op de dag van de verkiezingen naar het stembureau waar jij moet stemmen, te gaan. Die persoon bezorgt dan aan de voorzitter van dat stembureau het bewijs van je verontschuldiging en een gehandtekende brief waarin toelicht waarom je niet kan gaan stemmen. De voorzitter bezorgt de documenten aan de vrederechter.

  3. Je stuurt een schriftelijke verantwoording naar de vrederechter van je gerechtelijk kanton (Turnhout). In die brief vermeld je duidelijk je persoonsgegevens, bij welk stembureau je moet stemmen en de reden of het bewijs waarom noch jijzelf, noch iemand anders in jouw naam gaat stemmen. Je voegt de bewijsstukken (attest) bij.


Een overzicht van welk attest of bewijsstuk je nodig hebt in welke situatie, vind je hier.