Naar inhoud

Een kerkenbeleidsplan voor Beerse

kerk Sint-Lambertus

Een kerkenbeleidsplan voor Beerse In alle Vlaamse Bisdommen werd druk nagedacht over de toekomst van de parochiegebouwen en kerken. Welke parochiekerken behoudt de gemeente voor erediensten? Kunnen we degene die minder intensief gebruikt worden een nevenbestemming of herbestemming geven? Welke nevenbestemmingen of herbestemmingen dan en komen ze wel in aanmerking voor zo’n nevenbestemming/herbestemming?

foto: Dirk Oris

Minister Bourgeois uitte in zijn nota ‘Een Toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 de wens dat op het lokale niveau in samenspraak tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden een toekomstvisie wordt ontwikkeld over de kerken zich die op het grondgebied van de gemeente bevinden. Het resultaat van die denkoefening wordt neergeschreven in het kerkenbeleidsplan.

Dat plan biedt een lokaal gedragen langetermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor erediensten tot en met 2030. Het vormt de basis waarop de individuele meerjarenplannen van de Kerkfabrieken voor de beleidsperiode 2019-2024 moeten steunen. Daarenboven wil de minister het bestaan van een goedgekeurde visie op de parochiekerken als voorwaarde stellen voor toekennen van toekomstige onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde kerken of andere subsidies voor niet-beschermde kerken. Het uitschrijven van een kerkenbeleidsplan biedt de lokale kerkelijke verantwoordelijken – parochie en kerkfabriek – de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen over de onderlinge afstemming van pastorale noden en kerkgebouwen.

Gemeente Beerse nam het heft in handen en richtte een stuurgroep kerkenbeleidsplan op. Die bestaat uit een pastorale werkgroep en een burgerlijke werkgroep. Samen namen ze de nodige stappen en kwamen ze tot een visie voor de 3 parochiekerken en de Sint-Corneliuskapel, die werd goedgekeurd begin 2017 door gemeenteraad. Die visie kan je ontdekken in het kerkenbeleidsplan dat je hieronder kan downloaden.