Naar inhoud

Timing Den Hout 2040

De planning ziet er als volgt uit:

De Kerkfabriek laat aan de verschillende partners weten dat zij de samenwerking via de stille handelsvennootschap opzeggen.

12 juni 2017

Een jury koos het definitieve ontwerpteam.

27 juni  2017

tweede participatieavond Den Hout 2040 (enkel op uitnodiging)

juli-oktober 2017

uitwerken ontwerp

25 september 2017

extra participatieavond (enkel op uitnodiging)

13 november 2017


Bespreking masterplan   

14 december 2017

Filmvoorstelling Plannen voor Plaats - Vlaamse Bouwmeester

16 januari 2018

voorstelling masterplan

22 februari 2018

De Kerkfabriek laat aan de verschillende partners weten dat zij de samenwerking via de stille handelsvennootschap opzeggen.

 22 februari 2018 Laatste stuurgroepvergadering waarin wordt vastgesteld dat de stille handelsvennootschap ophoudt te bestaan. Alle partners houden zich aan de afspraken en betalen hun deel in de kosten. Het project Den Hout 2040 wordt geparkeerd. Vanwege de stopzetting van de stille handelsvennootschap is er geen vehikel meer om de betrokken gronden te koop aan te bieden binnen een gezamenlijk concept.
eind juni 2018 Alle partners voldoen aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).
najaar 2018 Er wordt een gemeenteraadscommissie ingepland om te kijken hoe de uitgangspunten van het project (deels) gerealiseerd kunnen worden.