Naar inhoud

Plaatsbeschrijving van de openbare weg bij bouwwerken

De staat van het openbaar domein wordt vastgesteld voor de einddatum van aanplakking van de kennisgeving van de stedenbouwkundige vergunning door de gemeente.
De bouwheer ontvangt een afschrift van deze opnamestaat en kan hiertegen bezwaar indienen bij de dienst Openbare werken, zolang de bouwwerken nog niet begonnen zijn.

Zodra de bouwwerken beëindigd zijn, meld je dit via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Het dossiernummer vind je terug in je vergunning.
Van zodra de melding van voltooiing van de werken de dienst openbare werken bereikt, zal er een nacontrole van het openbaar domein gebeuren.

Indien er geen bijkomende schade is, zal je een ondertekende kopie ontvangen van het formulier 'plaatsbeschrijving van de openbare weg bij bouwwerken' dat je bij je bouwdossier kan bewaren.
Indien er bijkomende schade is, zal je het ondertekende formulier ontvangen met de beschrijving van de bijkomende schade. Je moet er dan voor zorgen dat de beschadigingen, verzakkingen, ... hersteld worden.