Naar inhoud

Hernieuwbare energie in Beerse

wereldbol en kind

De bibliotheek, dienst cultuur en ruimtelijke ordening sloegen de handen in elkaar om tijdens een open, positieve en informatieve avond onze inwoners heldere en objectieve informatie te geven over hernieuwbare energie in het algemeen.
Vervolgens gingen ze zelf in dialoog over de mogelijkheden en kansen van hernieuwbare energie in Beerse.

De presentatie werd gegeven door Dirk Knaepen van Zero Emission Solutions en kan je onderaan downloaden.

Na de presentatie konden de deelnemers kiezen uit 4 verschillende thema’s:
> windenergie
> biomassa
> geothermie
>zonne-energie.

In een eerste ronde werden de bedreigen die de inwoners ervoeren, in kaart gebracht. Nadien ging men aan het denken over de kansen die elke vorm van hernieuwbare energie voor de gemeente Beerse kan betekenen. De resultaten uit de denkoefening worden in het verslag hieronder beschreven.