Naar inhoud

Zwerfkatten

Wat is het zwerfkattenproject?

In 2014 werd het gemeentelijk zwerfkattenbeleid onder de loep genomen en nieuw leven ingeblazen. Sindsdien wordt er beroep gedaan op vrijwilligers die de zwerfkatten vangen, naar de dierenarts  brengen en terugzetten op de vangplaats. Het is dankzij deze mensen dat ons zwerfkattenbeleid goed draait.

Voor de behandeling van de gevangen katten kan de gemeente rekenen op enkele dierenartsen die de behandelingen (castratie, sterilisatie of euthenasie) aan een verminderd tarief uitvoeren: D.A.P. An Seuntjens, D.A.P. Oostvogels en Het Binnenhof.
Het Binnenhof en D.A.P. An Seuntjens organiseren zelf nog acties om de binnengebrachte zwerfkatten te kunnen testen op kattenaids en leukose. Dit zijn de twee meest voorkomende besmettelijke ziektes bij zwerfkatten, die uiteindelijk de dood tot gevolg hebben. Om zwerfkatten dit lijden te besparen en om te voorkomen dat huiskatten geïnfecteerd geraken, worden besmette zwerfkatten steeds geëuthanaseerd. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Wanneer een kattin met kittens (die nog niet te erg verwilderd zijn) wordt gevangen, worden de kittens overgebracht naar de vzw Poezenmoeders in Turnhout. Deze vereniging zet zich in om kittens van zwerfkatten tam te maken. Als blijkt dat de kittens kans maken om een huiskat te worden, laat de vereniging de kittens castreren/steriliseren om er nadien een liefdevolle thuis voor te zoeken. De vzw Poezenmoeders is bovendien steeds op zoek naar gezinnen die tijdelijk kittens in huis wil halen tot er nieuwe baasjes voor gevonden worden.

Zwerfkatten melden - procedure

Zit bij jou in de buurt een zwerfkat? Gelieve dit dan te melden via het e-loket of via een meldingsformulier aan het onthaal van het gemeentehuis.

Deze melding wordt dan zo snel mogelijk behandeld volgens onderstaande procedure:

  1. De vrijwilliger neemt telefonisch contact op met de melder om een afspraak te maken wanneer de kattenval wordt opgesteld.
  2. De vrijwilliger legt aan de melder uit hoe je de kattenval opstelt zodat de melder de val opnieuw kan installeren indien die per ongeluk afgaat zonder dat de kat gevangen zit.
  3. De melder verwittigt de vrijwilliger telefonisch wanneer de zwerfkat gevangen is.
  4. De vrijwilliger komt de zwerfkat ophalen en brengt de kat naar de dichtstbijzijnde dierenarts die deelneemt aan het zwerfkattenproject in Beerse.
  5. De dierenarts kijkt na of de kat niet gechipt is en zal de zwerfkat castreren, steriliseren of euthanaseren als de kat ongeneeslijk ziek is.
  6. De kat krijgt een kenmerk in het oor (een knip) waaraan men ziet dat de zwerfkat al behandeld werd.
  7. De vrijwilliger haalt de zwerfkat bij de dierenarts op en brengt de kat terug naar de vangplaats.

Let wel, er lopen heel wat zwerfkatten rond in Beerse. Dus de opvolging van de melding kan even op zich laten wachten.

Ook is het van belang de gemelde zwerfkatten geen eten te geven tijdens de vangactie. Anders wordt het voor de vrijwilliger moeilijk om de zwerfkat te vangen.

Meer info

Heb je nog vragen over werking van het zwerfkattenbeleid? Wil je vrijwilliger worden voor het gemeentelijk zwerfkattenproject? Heb je interesse om vrijwillig gastgezin te worden voor de vzw Poezenmoeders?

Neem dan contact op met de dienst milieu, via milieu@beerse.be of 014 62 25 87.

E-loket