Naar inhoud

Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister - het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden - is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt.

 • Het model afgeleverd conform artikel 595 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen.

 • Het model afgeleverd conform artikel 596.1 Wetboek van Strafvordering
  Bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten bijvoorbeeld: wapenvergunning, jachtverlof, drankslijterijen, fiscale beroepen, sollicitaties overheid, ... .
 • Het model afgeleverd conform artikel 596.2 Wetboek van Strafvordering.
  Bestemd  voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen

Procedure

 • Je kunt het uittreksel uit het strafregister persoonlijk en met je (geldige) identiteitskaart aanvragen bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren.
 • Je kunt het uittreksel ook aanvragen via één van onderstaande e-formulieren (afhankelijk van je reden van aanvraag).

Hou rekening met +- 5 werkdagen tussen aanvraag en verzending per post.

De uittreksels moeten altijd origineel zijn. Kopieën worden normaal nergens aangenomen. Ze hebben ook slechts een beperkte geldigheidsduur.