Naar inhoud

Afval stoken

Verbrand afval

We weten dat het niet goedkoop is om op een correcte manier van je afval af te geraken. Toch is het geen goed idee om alles op een hoopje te gooien en op te stoken.

Het is ten eerste niet fair tegenover je buren. Zij worden opgezadeld met de dampen en de al dan niet gekleurde wolken van je vuur. Bovendien is het nog eens heel schadelijk voor de gezondheid én loop je het risico op een fikse boete.

Het algemeen idee dat de industrie de grote luchtvervuiler is, is een fabeltje. Slechts 0,2 % van de dioxine-uitstoot is afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties en ook industriële dioxinebronnen zijn aan strenge normen onderworpen.

Belangrijker is dat 53 % van de dioxine-uitstoot afkomstig is van open vuren of ‘allesbranders’ bij de bevolking.

De verbranding van allerhande hout- en plasticafval zorgt voor een erg hoge dioxine-uitstoot. Maar ook bij de verbranding van ‘onschuldig’ tuinafval zoals bladeren en snoeihout komen er aanzienlijke concentraties dioxines, fijn stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vrij. Deze drie stoffen zijn op termijn kankerverwekkend, ze veroorzaken ontwikkelingsstoornissen en brengen onze gezondheid in het algemeen in gevaar.

 Wie zich er toch aan waagt en gepakt wordt, zal zich achteraf wellicht de bedenking maken dat een bezoekje aan het recyclagepark toch goedkoper was geweest dan zelf een vlammetje onder zijn afval te houden… .

Ook in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement is er een artikel opgenomen over het verbranden van afval. Meer bepaald in artikel 3 van afdeling VI Openbare rust en orde - hoofdstuk XIII Diverse vormen van overlast.