Naar inhoud

Naamsverandering, naamsverbetering

Naams- of voornaamsverandering

Je naam of voornaam laten veranderen is enkel mogelijk indien je een gegronde reden hebt.
Meer informatie kan je vinden op de website www.belgium.be. Klik door naar ‘andere thema’s voor burgers, gezins- en privé-leven’, daarna op ‘van naam veranderen’.

 • De procedure wordt ingeleid door de betrokkene zelf of door de wettelijke vertegenwoordiger.
  Voor minderjarige kinderen gebeurt dit door beide ouders of indien het gezag door een vonnis werd toegewezen aan één ouder, dan gebeurt dit door deze ouder.
 • Het verzoek wordt schriftelijk ingeleid bij de federale overheidsdienst voor justitie - dienst naamsverandering - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel.
 • Voeg bij je aanvraag volgende documenten toe: afschrift van de geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van Belgische nationaliteit of van een attest van vluchteling en staatloze en een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen (€ 49 of € 740).
 • Als deze dienst de naamsverandering toelaat, dan wordt de nieuwe naam bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad.
  Als na 60 dagen niemand verzet aangetekend heeft, dan is het besluit definitief.
  De verzoeker moet dan binnen de 60 dagen een afschrift van dit besluit overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die deze zal overschrijven in de registers.

Naamsverbetering

Indien je merkt dat je naam of voornaam niet juist vermeld staat in de geboorteakte, dan kan je deze laten verbeteren op bevel van de rechtbank. Het kan later belangrijk zijn bij erfenisrechten.

 • Bij vaststelling van de fout neem je best zo vlug mogelijk contact op met de dienst burgerlijke stand van je geboorteplaats.
 • Breng bewijsmateriaal mee: bv. geboorteakte van vader, grootvader, broers of zussen.
 • De rechtbank zal een vonnis tot verbetering uitspreken. De gemeente zal daarna het beschikkende gedeelte overschrijven en je naam verbeteren.
 • Je krijgt een nieuwe identiteitskaart.