Naar inhoud

Voorlopige rijbewijzen

Let op  !
 
Vanaf 3 februari 2014 wijzigt de wetgeving met betrekking tot de voorlopige rijbewijzen grondig.
 
Enkele belangrijke zaken vindt u hierbij.
 
Vanaf 3 februari 2014 zal op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 maanden - de begeleider moeten worden vermeld. De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 maanden - kan vanaf dan enkel sturen met de begeleider(s) die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Er mag bijgevolg geen bijkomende passagier meer meerijden.
Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B - 18 maanden mag maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Andere passagiers zijn niet toegelaten.
 
Je kan kiezen tussen 2 modellen voor een rijopleiding categorie B: een voorlopig rijbewijs met begeleider of een voorlopig rijbewijs zonder begeleider.

Belangrijk: hou er rekening mee dat omschakelen naar een ander model een aantal dagen in beslag kan nemen.

 

Voorlopig rijbewijs met begeleider (M36)

 • Afleveringsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs met begeleider zijn:
  • minimum 17 jaar oud zijn
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen sinds minder dan drie jaar of er van vrijgesteld zijn
  • voor de begeleider : minstens 24 jaar oud zijn en acht jaar rijbewijs voor categorie B hebben. Verder geen vervallenverklaring van het recht tot sturen van voertuigen van categorie B hebben opgelopen
  • beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België
  • beantwoorden aan de vereiste medische normen

 • Aan de gemeente voor te leggen:
  • een volledig ingevulde aanvraag tot voorlopig rijbewijs
 • Geldigheid van het voorlopig rijbewijs:
  • het voorlopig rijbewijs met begeleider is 36 maanden geldig. Die geldigheid kan niet verlengd worden.
 •  Kostprijs: € 25
 

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18)

 • Afleveringsvoorwaarden voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider zijn:
  • minimum 18 jaar oud zijn
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen sinds minder dan drie jaar of er van vrijgesteld zijn
  • beantwoorden aan de verblijfsvoorwaarden in België
  • 20 uur praktische opleiding hebben gevolgd in een erkende rijschool
  • beantwoorden aan de vereiste medische normen

 • Aan de gemeente voor te leggen:
  • een volledig ingevulde aanvraag tot voorlopig rijbewijs
  • het bekwaamheidscertificaat uitgereikt door de rijschool
 • Geldigheid van het voorlopig rijbewijs:
  • het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is 18 maanden geldig.
 • Kostprijs: € 25